Privacyverklaring

Puurgezinfotografie, gevestigd aan 1741JD in Schagen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die PureLifePhotography verwerkt

Puurgezinfotografie verwerkt de persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

 

· Voor- en achternaam

· Adresgegevens (alleen nodig indien de foto’s bij jullie thuis gemaakt worden)

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· Locatiegegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Puurgezinfotografie persoonsgegevens verwerkt

· Het afhandelen van jouw betaling

· Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 

Waar de persoonsgegevens worden opgeslagen

 

Puurgezinfotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

· De fotobestanden worden bewaard op de harde schijf van Puurgezinfotografie.

· Eigen website www.puurgezinfotografie.nl

· De mailbox van Puurgezinfotografie, dit is een beveiligde mailbox

· De gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Puurgezinfotografie.

· Social-media Facebook, Instagram en Google

· PlusPass galerij als verzendmedium

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

· Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang Puurgezinfotografie nog actief in bedrijf is.

· Verstuurde facturen worden zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht.

· Foto’s worden 1 jaar op een externe harde schijf bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Puurgezinfotografie zal nooit persoonsgegevens openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij anders overeengekomen.

 

Foto’s t.b.v. versterking portfolio of sociale media

Deze worden alleen geplaatst met wederzijdse toestemming (mondeling/schriftelijk/digitaal) en vallen onder het portretrecht en auteursrecht en kunnen langer worden gebruikt en bewaard ter versterking van het artistieke beeldmateriaal dat nodig is ten behoeve van het uitoefenen en ten kennen geven van het vak en expertise als fotograaf.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Puurgezinfotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Puurgezinfotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Puurgezinfotografie wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@puurgezinfotografie.nl

 

Hoe Puurgezinfotografie persoonsgegevens beveiligd

Puurgezinfotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Puurgezinfotografie . Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puurgezinfotografie.nl