Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Puurgezinfotografie.  Bij het afnemen van diensten van Puurgezinfotografie gaat de klant automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Bij het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden ga je tevens akkoord voor iedereen die op de foto gaat.

 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand aan de afname van diensten en/of producten met Puurgezinfotografie zijn overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment vanuit Puurgezinfotografie worden aangepast.

 

Levering van diensten

Wederpartij kiest bewust voor Puurgezinfotografie  omwille van de stijl van Puurgezinfotografie . Puurgezinfotografie is dan ook vrij om haar kennis en inzicht in de diensten toe te passen. Puurgezinfotografie heeft de vrijheid om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en niet geschikt zijn om aan de wederpartij te tonen. De diensten zijn voor de wederpartij persoonlijk gemaakt waardoor inruilen en teruggave van geld niet mogelijk is bij ontevredenheid vanuit de wederpartij.

Puurgezinfotografie levert diensten met betrekking tot fotografie, waaronder fotoreportages.

 

Boeking van fotoshoot

Het boeken van een fotoshoot vindt telefonisch of per mail plaats waarna een bevestiging van beide partijen plaats vindt per mail.

 

Betaling en levering

Puurgezinfotografie maakt, selecteert en bewerkt foto's naar eigen inzicht. Foto's worden in hoge resolutie in JPG geleverd, zonder watermerk. Jouw foto’s worden na het bewerken binnen twee weken digitaal geleverd via we-transfer. Deze foto’s dienen binnen een week gedownload te worden door de wederpartij, daarna komt deze link te vervallen.

Indien de betaling van de wederpartij niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, zal Puurgezinfotografie genoodzaakt zijn de wettelijke rente voor het openstaande bedrag in rekening te brengen bij de wederpartij. Zolang deze betaling niet volledig binnen is zal Puurgezinfotografie niet overgaan tot het toesturen van foto’s.

 

Annulering

Annulering van een fotoshoot is niet mogelijk zodra een fotoshoot door beide partijen per mail is bevestigd. Indien wederpartij toch overgaat tot annulering van een, door beide partijen per mail bevestigde, fotoshoot heeft Puurgezinfotografie recht op een vergoeding van 30 % van de afgesproken prijs. In afwijking hiervan kan annulering, in goed onderling overleg, plaatsvinden door beide partijen indien er sprake is van overmacht, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vorm van vergoeding.

 

Overmacht

Puurgezinfotografie zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke belemmerende omstandigheid, die niet uitsluitend van de wil van Puurgezinfotografie afhankelijk is.

 Onder overmacht met betrekking tot een fotoshoot wordt ook verstaan elke belemmerende weersomstandigheden. Bij regen en storm kunnen er, vanwege gebruik van apparatuur, geen foto’s worden gemaakt. Bij overmacht kan in overleg met wederpartij gekozen worden voor een overdekte locatie of het maken van een nieuwe afspraak.

 

Aansprakelijkheid

Werkzaamheden van Puurgezinfotografie  worden naar eer en geweten uitgevoerd. Mochten er vanuit de wederpartij toch klachten ontstaan over het geleverde werk dan dienen deze klachten binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk via de mail te worden gemeld. Puurgezinfotografie heeft het recht binnen een termijn van 10 werkdagen deze klachten te herstellen. Bij niet kunnen herstellen van de klachten is het mogelijk een nieuwe afspraak te maken om alsnog het gewenste doel te bereiken. Het is vanuit de wederpartij in geen geval mogelijk geld terug te eisen of een (schade)claim in te dienen.

 Deelname aan een fotoshoot is volledig voor eigen risico van de wederpartij. De wederpartij is tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de persoon in kwestie en eigendommen. Puurgezinfotografie  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

 Indien er schade ontstaat aan de apparatuur van Puurgezinfotografie  door toedoen van de wederpartij, dan is de wederpartij hier aansprakelijk voor.

 

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief reiskosten tenzij anders vermeld. De reiskosten bedragen 0,30 euro per kilometer vanaf 1741JD te Schagen. De prijslijst is te zien op de website: www.puurgezinfotografie.nl. De prijzen kunnen op ieder gewenst moment aangepast worden door Puurgezinfotografie.

 

Auteursrechten en publicaties

Foto’s de gemaakt zijn door Puurgezinfotografie worden op de website www.puurgezinfotografie.nl gebruikt voor haar portfolio. Mocht hier nadrukkelijk bezwaar tegen zijn dan dient dit vooraf aan de fotoshoot schriftelijk via de mail kenbaar gemaakt te worden.

 Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf en zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Het is niet toegestaan beelden of teksten uit de website van Puurgezinfotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

Privacy

Puurgezinfotografie zal persoonlijke gegevens niet openbaar maken of doorgeven aan derden.

Lees al je rechten m.b.t. privacy in het privacyreglement onder het kopje informatie op de website.